De onbegrensde mogelijkheden van sensoren & big data

Op donderdag 15 maart staan de volgende seminars op het programma:


AquaSuite Mine: toepassen van Aquasuite Mine voor optimale slibverwerking

Aquasuite® Mine is een onderdeel van het Aquasuite® pakket, een monitoring en control software platform die uit de verschillende data gemeten via diverse sensoren op een zuivering voorspelling en “machine learning” algoritmen combineert met smart software en optimale procesregeling. Op de zuivering Tollebeek is sinds december 2017 Aquasuite Mine in bedrijf. Op de zuivering Amersfoort wordt de sliblijn momenteel gemonitord die de input moet geven voor de voorspellingsmodule van Aquasuite Mine. Naast Amersfoort zal Aquasuite Mine in 2018 ook worden toegepast op Utrecht.  Toepassen van Aquasuite Mine leidt tot minimale operationele inzet en inspanning, reductie chemicaliënverbruik, betere slibontwatering en verhoogde biogasproducties. Tijdens de presentatie wordt naast een beschrijving van Aquasuite Mine ingegaan op ervaringen op de zuiveringen waar het wordt toegepast.

Spreker: André Visser

André Visser is sinds 1999 werkzaam bij Royal HaskoningDHV. Sinds 2010 focust hij zich op voornamelijk op energie, duurzaamheid en kringloopsluiting. Hij is onder ander betrokken geweest bij diverse energie- en grondstoffenfabriek projecten. Na het samengaan van Royal Haskoning en DHV in 2012 heeft hij zich gefocust op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe slibinnovaties die binnen royal HaskoningDHV zijn ontwikkeld. Dit zijn de Ephyra® technologie, een hoogbelaste propstroomvergister, Themista® technologie, een thermische/chemische slibvoorbehandeling om de slibgisting te verbeteren, en het in deze lezing gepresenteerde Aquasuite® Mine.

Indorama: sensoren en Analysers voor het verbeteren van de procesinformatie.

Indorama Ventures Rotterdam, produceert jaarlijks 410.000 Ton PET. Bij de fabricage van PTA en PET ontstaat ongeveer 400.000 m3/j aan proceswater wat in eigen WWT gezuiverd moet worden. Om dit SBR proces nog beter/efficiënter in control te houden gebruiken we onze MLSS metingen als indicatie voor de mate van bezinking en bezinksnelheid van de biomassa. Daarnaast gebruiken we de dO metingen om de respiratietijd te bepalen. Tijdens de presentatie besteden we ook aandacht aan het strategisch plaatsen van deze analyzers om zo het proces justificeerbaar te maken.

Spreker: Roeland Giebel

Roeland Giebel, (Waste water officer) Indorama Ventures Rotterdam.
In 1997 begonnen bij PTA-operations toen de PTA/PET plant voor het eerst werd opgeleverd. 2009 na 10 jaar in de ploegen gezeten te hebben is hij naar de dagstaf verhuist en de dag coördinatie gaan verzorgen van de PTA-plant. In 2013 is hij zich volledig gaan richten op de WWT aangezien hier extra aandacht nodig was i.v.m. de uitbreiding van de PET2 en de toekomstige PTAex.

 

 

Sensileau: waarom en hoe we nú optimaal gebruik kunnen maken van sensortechnologie voor waterkwaliteitsmonitoring

De ontwikkeling van online monitoringstechnologieën voor waterkwaliteit is in de afgelopen twintig jaar exponentieel toegenomen. Parallel hieraan hebben de toepassingsmogelijkheden voor deze sensortechnologieën een enorme vlucht genomen door het beschikbaar komen van bijvoorbeeld draadloze communicatienetwerken, relatief goedkope middelen voor lokale energie-opwekking (bijvoorbeeld zonnepanelen of nano-hydroturbines) en geavanceerde drone-technologie. Dat klinkt veelbelovend, maar hierdoor wordt het ook veel moeilijker om door de bomen het bos nog te zien, want effectieve toepassing van online monitoringstechnologie vereist in toenemende mate kennis en expertise. De toenemende druk op onze waterbronnen en de effecten van klimaatverandering, in combinatie met verdergaande wetgeving, dwingen ons echter om de mogelijkheden optimaal te benutten. Tijdens deze presentatie worden de belangrijkste ontwikkelingen samengevat, en verwachte trends voor de toekomst gepresenteerd. Illustratieve voorbeeld laten zien hoe we online monitoring optimaal kunnen inzetten om doelen te realiseren.

Spreker: Dr. Corina Carpentier

Dr. Corina Carpentier heeft een achtergrond in aquatische ecotoxicologie en heeft in de afgelopen twintig jaar een ruime expertise opgebouwd in online monitoringstechnologieën en meetprogramma’s voor waterkwaliteit van oppervlaktewater en drinkwater. Sinds ruim 5 jaar werkt ze aan een overzicht van commercieel verkrijgbare monitoringstechnologieën voor waterkwaliteit en hun toepasbaarheid ten behoeve van procesoptimalisatie en de reductie van chemicaliëndosering en energiegebruik. Met het Sensileau Sensor Platform probeert ze de toepassing van sensortechnologie in de watersector op diverse manieren te stimuleren, met als doel het vergroten van de duurzaamheid en het verlagen van de kosten.

Optimalisatie van het drinkwaternet dankzij modellering

Het drinkwaternet is nu nog in grote mate een black box. Met behulp van de juiste sensoren op de juiste plek en een goede analyse en modellering maken we hier een begrepen systeem van. In een complex drinkwaterdistributiesysteem geven waterkwaliteitssensoren alleen directe informatie over de punten waarop zij zijn geïnstalleerd. Door gebruik te maken van modellen kunnen puntmetingen worden omgezet in een totaalbeeld van het distributienetwerk. Tevens kunnen modellen gebruikt worden om te bepalen waar sensoren het best geplaatst kunnen worden, zodanig dat de informatie-opbrengst wordt gemaximaliseerd. Ook voor volumestroomsensoren geldt dat hun locatie met behulp van optimalisatiemodellen zodanig kan worden gekozen dat er met zo weinig mogelijk sensoren zo veel mogelijk informatie over afwijkingen (zoals lekken) wordt verkregen. In deze presentatie illustreert Peter van Thienen aan de hand van een aantal voorbeelden hoe met behulp van een beperkt aantal sensoren in een drinkwaternetwerk de black box een begrepen systeem wordt.

Spreker: Peter van Thienen

Vanuit zijn achtergrond als kwantitatief natuurwetenschapper houdt Peter van Thienen zich samen met een aantal collega’s bezig met het drinkwaterdistributienet vanuit een kwantitatief en modelmatig oogpunt. Kernwoorden zijn hierbij mathematisch-fysische modellen en optimalisatie. Hierbij is het uitgangspunt om een simpel concept om te zetten in een krachtig stuk gereedschap. Enkele voorbeelden zijn de analyse van volumestroomgegevens ten behoeve van het begrip van het netwerk en de constatering van lekken (o.a. de ontwikkeling van de VLPV-methode), de numerieke optimalisatie van het ontwerp van netwerpen (ontwikkeling van het Gondwana-platform), en de initiatie van de ontwikkeling van een inspectierobot voor drinkwaterleidingen (Ariel). Deze vinden toepassing in BTO-, TKI- en adviesprojecten, en ook internationaal in Watershare(r) verband.