Call for ideas 2019

 

Nationale Watertechnologie Week 2019

De Nationale Watertechnologie Week 2019 (NWTW) vindt plaats van 19 tot en met 21 maart 2019 in Evenementenhal Gorinchem. De Nationale Watertechnologieweek vindt gelijktijdig plaats met Aqua Nederland Vakbeurs 2019. Het programma van de NWTW bestaat uit korte interactieve lezingen en workshops die gedurende de beursdagen plaatsvindt.

De Nationale Watertechnologie week wordt georganiseerd door Water Alliance, ENVAQUA en het Netherlands Water Partnership (NWP)

 

Thema’s 2019:

  • Dinsdag 19 maart: is water nog wel zo veilig?
    De drinkwatersector is continu op zoek naar nieuwe oplossingen om aan de zuiveringsnorm te voldoen. In de eerste plaats via nieuwe zuiveringstechnieken, maar ook door monitoring en analyses. Hoe kunnen sensoriek, remote monitoring en data oplossingen de levensduur van de kapitaalgoederen verlengen en onderhoud voorspelbaarder maken? Toenemende grilligheid van het klimaat leidt tot meer wateroverlast én toenemende droogte. Hoe beïnvloedt dit de waterkwaliteit en hoe kunnen we de waterkwaliteit in Nederland verbeteren?

 

  • Woensdag 20 maart: technologie van de toekomst vergt geen onderhoud
    Maintenance is tegenwoordig een hot topic. Is onderhoud een zorg voor later? Denk aan technieken waarmee de noodzaak tot onderhoud kan worden ingeschat.

 

  • Donderdag 21 maart: de stad als zelfstandig ecosysteem
    Steden groeien sneller dan dat er voorzien kan worden in de vraag naar veilig en schoon drinkwater. Daarnaast zorgen verstedelijking (of urbanisatie) en de ‘verstening’ van tuinen ervoor dat er meer hemelwater via de riolen moet worden verwerkt dan waarop deze zijn berekend. Kunnen we steden blijven voorzien van voldoende water? Is duurzaamheid een wezenlijk onderdeel van het product of de dienstverlening binnen het bedrijf? Lezingen kunnen gaan over het demonstreren van (nieuwe)technieken waarmee de waterketen straks grotere hoeveelheden hemelwater kan verwerken. Oplossingen op het gebied van klimaatadaptatie, duurzaamheid, hergebruik uit grondstoffen, energieneutraal, etc.

 

 

In alle thema’s wordt zowel de drinkwater als afvalwater kant belicht.